Search

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Jak nakupovat prostřednictvím www.olmar.cz

Každý návštěvník našich internetových stránek www.olmar.cz má možnost procházet katalogem a ceníkem produktů a seznámit se tak s naší aktuální nabídkou. Všechny takto nabízené produkty lze objednat prostřednictvím naší objednávky v sekci obchod. U daného produktu zvolíte požadované parametry, které vložíte do objednávky. Po zaregistrování objednávky, Vám bude zaslán informační e-mail, ve kterém naleznete kopii Vaší objednávky a v příloze VOP. Potvrzení objednávky bude učiněno do 24 hodin.

 1. Možnosti objednání zboží

Nejjednodušším způsobem, jak si Vámi zvolené zboží objednat, je vložení do objednávky a následné vyplnění údajů potřebných pro vyřízení Vaší objednávky. Zboží lze také samozřejmě objednat telefonicky na čísle mob.: +420 604 260 212 nebo 605 218 322.

Telefonickou objednávku Vám potvrdíme v textové podobě. To znamená, že Vám zašleme potvrzení například elektronicky emailem. K tomu, aby byla smlouva platně uzavřena, je pak zapotřebí, aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď:

 • standardně podpisem papírového vyhotovení,
 • nebo jakýmkoliv i neformálním elektronickým způsobem (např. email, SMS).

V opačném případě není spotřebitel smlouvou vůbec vázán.

Další možností je zaslání objednávky e-mailem na info@olmar.cz. V tomto případě prosíme o připsání adresy a telefonického kontaktu na Vás. Může to výrazně urychlit vyřízení Vaší objednávky.

 1. Způsoby platby

Dobírkou

Zboží Vám zašleme na dobírku Českou poštou a cenu zboží a dopravy zaplatíte při jeho převzetí, poplatek za dobírku činí 50 Kč.

Zálohovou fakturou

Při vytváření objednávky zvolíte možnost platby bankovním převodem a provedete platbu přímo na náš účet 189202377/0600 a jako variabilní symbol použijete číslo objednávky. Vaše objednávka bude zpracována a odeslána až poté, co bude platba uhrazena na náš účet

Osobní odběr

Zasíláme na e-mail fakturu a po jejím zaplacení na účet, se s Vámi domluvíme na osobním předání.

Zboží je možné zaplatit hotově na místě předání.

Expresní dodání

Zboží zasíláme Českou poštou službou EMS kdy pošta garantuje dodání do 24 hodin. Tato služba je zpoplatněna dle tarifu České pošty.

 1. Způsob dopravy a doba dodání

Zboží odešleme do pěti pracovních dnů. (Doba dopravy dle tarifů České pošty).

Stane-li se, že nebudeme schopni tento termín dodržet, neprodleně budete e-mailem nebo telefonicky kontaktováni a domluvíme se s Vámi na dalším postupu. (V úvahu připadá prodloužení dodací lhůty z důvodů vyrobení výrobku, stornování objednávky či jiná individuální řešení.) Je naší povinností dodat zboží do 30 dnů.

 1. Cena dopravného

Pro konečného spotřebitele v České republice je dopravné 150,- Kč. Expresní dodání do 24 hodin 250,- Kč. U nestandardních požadavků bude cena dopravného stanovena dohodou.

 1. Zasílání do zahraničí

Samozřejmě i zákazníci v zahraničí mají možnost využít našich služeb a objednat si zboží v naší e-objednávce.

Dopravné

 • Výše dopravného je na Slovensko 250,- Kč.
 • Expresní dodání do 24 hodin 350,- Kč.
 • U nestandardních požadavků bude cena dopravného stanovena dohodou.
 • Do ostatních zemí bude cena dopravného stanovena dohodou.

Způsob doručení

 • Zboží odesíláme do pěti pracovních dnů na dobírku zásilkou České pošty a doba dopravy je dle tarifů České pošty a následně místně příslušné pošty. Zboží je fakturováno v CZK. Hraniční pošta následně dle aktuálního kurzu přepočítá dobírkovou částku na příslušnou měnu. Zákazník tak při převzetí balíku zboží zaplatí ve své měně.
 1. Možnost vrácení či výměny zboží

Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě lze vrátit nepoškozené do 14-ti dnů bez udání důvodů. Právo na odstoupení od smlouvy plyne z platných ustanovení. Jednoduše, nebudete-li se zbožím spokojeni, zašlete nám ho zpět. Cena dopravného je v tomto případě hrazena zákazníkem. Pokud se takto rozhodnete, postupujte následovně:

 • vytvořte si kopii dokladu o zaplacení
 • v případě výměny zboží vytvořte krátkou zprávu, za jaké zboží si přejete objednaný produkt vyměnit
 • v případě vrácení zboží uveďte číslo účtu na který chcete vrátit peníze
 • při odstoupení od smlouvy Vám budou vráceny všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání stejným způsobem. Vrátíme Vám přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Vy budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady.
 • zboží, zprávu pro nás, doklad o koupi a veškeré ostatní doklady, které byly se zbožím dodány, nám zašlete zpět na adresu:

Martina Pazderová
Hlavní tř
ída 1063/3
708 00 Ostrava – Poruba

Zboží zpět nezasílejte na dobírku! NEBUDE PŘEVZATO!

Upozornění:

Při uplatnění možnosti vrácení zboží musí být splněny tyto podmínky:

 • zboží nesmí nést žádné známky použití či poškození (musí být schopné dalšího prodeje)
 • zboží musí být kompletní, jak Vám bylo od nás dodáno
 • také nesmí chybět doklad o koupi, případně ostatní doklady, které byly se zbožím dodány

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány převodem na Vámi sdělený účet, a to nejpozději do 14 dnů od doručení.

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebudeme moci Vaše odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude zasláno zpět na náklady kupujícího.

Při objednání zboží upraveného přímo podle přání zákazníka není odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího možné.

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 1. Záruka a reklamace

Na všechny výrobky u nás zakoupené se vztahuje standardní záruční doba na výrobní vady 24 měsíců. Doklad o koupi zboží plní funkci záručního listu. Doporučujeme tedy tento doklad pečlivě uschovat.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dnů. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30 denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

Zboží, u kterého chcete reklamaci uplatnit, nám zašlete na naši adresu:

Martina Pazderová
Hlavní tř
ída 1063/3
708 00 Ostrava – Poruba

Co vše je potřeba poslat?

Zašlete nám reklamované zboží s  dokladem o koupi a také krátký popis závady s Vaším podpisem.

Na co se reklamace nevztahuje?

Reklamace nelze uplatnit na vady způsobené neodborným používáním zboží, mechanickým poškozením či jeho opotřebením v důsledku užívání.

 1. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Na ochranu Vašich osobních údajů je kladen nejvyšší důraz a společnost Martina Pazderová se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne žádné třetí osobě a budou použity pouze pro vnitřní potřebu. Výjimku může tvořit jen spediční firma, které budou poskytnuty pouze potřebné údaje pro bezproblémové doručení zboží.

Pevně věříme, že budete s našimi službami spokojeni a v případě jakýchkoli připomínek nás neváhejte kontaktovat na naši e-mailové adrese info@olmar.cz

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@olmar.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

O tom, zda bylo vyřízení reklamace prodávajícím správné, rozhoduje v případě sporu pouze soud, nikoliv Česká obchodní inspekce. Zákazník tak bude muset podat žalobu.

Přílohy obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro reklamaci a odstoupení od kupní smlouvy.

Formulář pro reklamaci

Adresát: Martina Pazderová, Hlavníída 1063/3, 70800 Ostrava – Poruba

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: Martina Pazderová, Hlavníída 1063/3, 70800 Ostrava – Poruba

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Martina Pazderová nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

AKtualizováno 7.1.2023

Tvorba webových stránek: Webklient