Search

Výplň paty bazénu

Výplň paty bazénu – polystyrenové segmenty

Nadzemní bazény jsou velmi rozšířeným vybavením zahrad v okolí domů. Přinášejí svým uživatelům mnoho radosti a možností k odpočinku především v letních dnech. Určité komplikace mohou nastat při jejich montáži a demontáži… Produkty firmy OLMAR jsou zde proto, aby Vám usnadnily právě onu montáž a demontáž nadzemních bazénů. Musíte mít u každého bazénu – prodejci nedodávají a tak se to řeší pískem. My však máme něco lepšího: Místo písku polystyrenové segmenty do paty, koutu či spodního rohu bazénu

Naše segmenty mají samé plusy:

  • přesné, čisté a elegantní řešení
  • jednoduchá rychlá montáž a úklid
  • opakovatelné použití
  • nedrží vlhko jako písek a tím snižuje riziko koroze
  • zvyšuje životnost bazénu
  • dokonaleji vyčistíte dno v patě bazénu

Nedokonalé řešení dle výrobců bazénů

Všichni výrobci nadzemních bazénů doporučují patu bazénu (tj. rohový přechod mezi dnem bazénu a jeho stěnou) vyplnit pískem. Toto řešení je dosti pracné, neboť písek do spodního rohu je nutné prosévat a zbavovat ostrých předmětů. Dále je choulostivé na pohyby nezpevněné stěny bazénu nebo na dotek bazénové fólie při jejím vkládání a usazování. Těmito vlivy může dojít ke zborcení nebo porušení celistvosti tohoto sypaného valu spodního rohu, který se musí dodatečně opravovat. Během celosezónního používání bazénu v mokrém prostředí (déšť, přelévání vody přes okraj bazénu při koupání, sprchování osob v blízkosti bazénu apod.) se písek v koutové výplni promáčí. Pohyb stěny při koupání a vnitřní tlak vodní náplně bazénu může způsobit vtlačování mokrého písku pod spodní bazénovou lištu v rohové části, čímž se může narušit stabilita bazénu. Písek se dostává do drážky spodní bazénové lišty a naruší povrchovou úpravu kovových částí spodního rohu bazénu. Protože písek drží vlhkost, dojde v rohové části k rychlé korozi. Další nevýhodou písku je, že se neustále pěchuje, vytlačuje plech bazénové stěny v koutové části a vytváří tzv. „břicho“ ve spodní části bazénu, čímž může způsobit vytlačení plechu ze spodní lišty rohové části a následné destrukci celého bazénu. Z tohoto zjištění vyplývá, že hlavní nevýhodou zmíněného řešení je nekompaktnost sypané výplně paty bazénu.

Naše koutové segmenty všechny tyto problémy odstraňují

Proto nabízíme zcela nové řešení. Do paty bazénu se položí segmenty z podlahového pěnového polystyrenu (EPS 100Z), které přesně dosedají jeden na druhý. Délka jednoho segmentu v koutové výplni je cca 0,5 m. Segmenty kopírují tvar bazénu a přiléhají k jeho stěně. V dolní části segmentu je dutina pro spodní rohovou lištu. Spodní rohová lišta větrá a případná vlhkost vysýchá a je přerušeno vzlínání vody přes patní výplň pod fólii. Výplň paty bazénu tvoří kompaktní segmenty. Tlak vody se ve spodním rohu rovnoměrně rozloží do dna a stěny bazénu, přičemž na hranu spodního koutu bazénu nepůsobí žádný tlak. Použití rohových segmentů zjednoduší, zkvalitní a zrychlí stavbu nadzemního bazénu a zároveň zvýší jeho stabilitu. (viz. Galerie) Odpadá zdlouhavé navážení, prosévání a tvarování sypaného valu do spodního rohu bazénu. Pokud se bazén staví na dlažbu nebo beton, nemusí se znečišťovat pískem. Stačí pouze vyrovnat nebo vyčistit terén a začít stavět bazén.
Tvorba webových stránek: Webklient